czwartek, 26 listopada 2009

"Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni"

Baśń jest najważniejszym gatunkiem literatury dla dzieci, co podkreśla zacytowany tytuł  książki Brunona Bettelheima.
Spośród wielu funkcji, jakie pełnią baśniowe teksty, wybrałam te najważniejsze. Oczywiście jest to wybór subiektywny.

Baśnie są wartościowe ponieważ:
- sprzyjają samopoznaniu
 - kształcą uczucia i wolę
- ubogacają wyobraźnię
- pobudzają wrażliwość estetyczną
-  rozwijają sprawność intelektualną
-  przekazują określoną wiedzę wchodzącą w zakres kultury narodowej
- dostarczają rozrywki
- oswajają ze światem dorosłych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz