poniedziałek, 21 stycznia 2013

150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


W setną rocznicę powstania styczniowego w ścianę gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego wmurowano spiżową tablicę o następującej treści: "Żołnierzom Powstania 1863 roku, studentom Uniwersytetu Wrocławskiego: Ignacemu Goskowi, Zygmuntowi Kucharskiemu, Karolowi Libeltowi, Nikodemowi Maryńskiemu, Celestynowi Milewskiemu, Wacławowi Neustuppemu, Artakserksesowi Pągowskiemu, Lucjanowi Szmytowi, Kazimierzowi Unrungowi, Kazimierzowi Zimmermannowi, którzy nadzieję oswobodzenia pognębionej ojczyzny w czyn zamieniając za Polskę oddali swe życie. 
W hołdzie społeczeństwo miasta Wrocławia. Styczeń 1963 r."
Więcej: TUTAJ i TUTAJ
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz