piątek, 6 września 2013

"Gwałtu, co się dzieje". Cała Polska czyta jutro Fredrę.

 "Narodowe Czytanie" to zainicjowana w 2012 roku
przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane  "narodowym",
aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości
o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. 
W naszej szkole utwory Aleksandra Fredry będą czytane
w ostatni piątek września w ramach akcji "Cała szkoła czyta dzieciom".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz