poniedziałek, 8 września 2014

Narodowe Czytanie "Trylogii" Henryka Sienkiewicza
W naszej szkole odbyła się już trzecia edycja akcji Narodowego czytania, zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Dnia 5. września 2014 roku cała społeczność uczniowska naszej szkoły, zgromadziła się na apelu szkolnym, aby wspólnie świętować ten dzień.
 Szkolna akcja Narodowego Czytania Trylogii Henryka Sienkiewicza, poprzedzona została przemówieniem Dyrektora Szkoły Sławomira Kałużnego, następnie uczniowie przybliżyli ideę akcji i odczytali list Prezydenta Polski do narodu. Kolejnym punktem naszej uroczystości było przedstawienie prezentacji multimedialnej o życiu i twórczości pisarza. Uczniowie Gimnazjum, pod opieką p. Justyny Graszkiewicz uświetnili naszą uroczystość przedstawiając nam  fragment „Potopu”. Na podsumowanie zorganizowane zostały zajęcia warsztatowe dla wszystkich klas. Uczniowie młodszych klas układali i kolorowali puzzle tematycznie związane z „Trylogią”, natomiast uczniowie klas IV-VI ilustrowali cytaty pochodzące z „Potopu".
       Prace uczniów zostały wyeksponowane na sztalugach w holu szkoły, a uczniowie zostali zaproszeni do szkolnej biblioteki, w celu obejrzenia wystawy „Twórczość Henryka Sienkiewicza” oraz zapoznania się z jego wielkimi dziełami. Nad oprawą uroczystości w naszej szkole czuwały panie Urszula Szmajda i Anetta Żołyńska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz