poniedziałek, 24 listopada 2008

Misja

Misja, którą sprawuje nauczyciel bibliotekarz przez całe swoje zawodowe życie, to: gromadzenie, opracowywanie, chronienie, przechowywanie
i udostępnianie wszelkiego typu informacji.
Zainspirowana referatem p. Bożeny Boryczki postanowiłam skorzystać
z nowoczesnego nośnika informacji, jakim jest niewątpliwie Internet
- i udostępnić.....

Na początek - historia - w bibliotekarskim skrócie

1. Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej: luty 1946 r.
2. Książka wpisana pod numerem 1: Henryk Sienkiewicz: Janko Muzykant. [ bm ] 1945r.
3. Obsada biblioteki w latach 1946 - 1982 ( chronologicznie ): Urszula Szarynger, Halina Wial, Genowefa Kucharska, Danuta Kulpińska, Małgorzata Kucharska.
4. Obsada biblioteki od 1.10.1982r. ( moi wspólpracownicy ): Genowefa Kucharska, Józef Duniec, Irena Cierpiał, Krystyna Andrusyszyn, Elżbieta Szarynger, Beata Fołta, Wioletta Drewniak, Czesława Kucharska, Marta Konopka, od 1.09. 2007r. - Urszula Szmajda.

Baza

1. Powierzchnia: 170 m.
2. Pomieszczenia: czytelnia ( 28 miejsc ), pracownia ICIM,wypożyczalnia, magazyn zbiorów.
3. Księgozbiór: 13602 woluminy.
4. Czasopisma: 12 tytułów.
5. Warsztat informacyjny: katalogi ( alfabetyczny, działowy, tytułowy baśni, księgozbioru podręcznego ), kartoteka zawartości "Biblioteki w Szkole", materiały tworzone lub opracowywane dla potrzeb szkoły - udostępniane w formie elektronicznej.

Księgozbiór

1. Lektury dla klas I - VI.
2. Bajeczki i wierszyki.
3. Baśnie.
4. Książki przygodowe, obyczajowe, historyczne, przyrodnicze.
5. Księgozbiór podręczny.
6. Varia ( ogółem 100 woluminów ): bibliofilskie wydania książek dla dzieci, książki dla dzieci wydane w latach 1945 - 1952, klasyka literacka – wydania sprzed 1945 roku oraz
encyklopedie z okresu międzywojennego.
7. Silesiana ( 200 woluminów ): publikacje traktujące o historii Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Bolkowa, przewodniki, legendy, beletrystyka poświęcona Dolnemu Śląskowi i Bolkowowi oraz materiały publikowane przez Urząd Miasta Bolkowa.

Zobowiązujące.....

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz