poniedziałek, 15 października 2012

16 października - Święto Dolnego Śląska

W uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLVII/811/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku, w sprawie podjęcia rezolucji o ustanowieniu Święta Województwa Dolnośląskiego czytamy:
"Po dziesięciu latach od powstania samorządowego Województwa Dolnośląskiego i uzyskania przez Dolnoślązaków podmiotowości prawnej Sejmik Województwa Dolnośląskiego, w trosce o tożsamość regionalną, świadomość obywatelską, kulturową i narodową mieszkańców tworzących Wspólnotę Regionalną, a także mając na celu umacnianie łączących tę Wspólnotę więzów, promowanie walorów Województwa i jego rozwój społeczno-kulturalny, ustanawia dzień 16 października „Świętem Województwa Dolnośląskiego”.
BIP

Uzasadnienie tej rezolucji brzmi:
" Ustanowienie Święta Województwa Dolnośląskiego jest kolejnym, istotnym krokiem w umacnianiu tożsamości regionalnej mieszkańców Dolnego Śląska. Obchody święta będą okazją do integracji Dolnoślązaków, pogłębienia łączącej Ich więzi. To także okazja do prezentacji walorów i atutów województwa, tworzących go gmin i powiatów, dorobku kulturalnego, uhonorowanie osiągnięć jego mieszkańców, co odgrywać będzie znaczącą rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku regionu. Działanie to wynika z ustawowej roli samorządu województwa i wzmacnia wysiłki skierowane na budowanie identyfikacji mieszkańców ze swoim regionem. Zbiega się to w czasie z ustanowieniem symboli województwa – nowego wizerunku herbu i flagi województwa…
Przesłanie, jakie przynosi nam postawa i historia życia św. Jadwigi Śląskiej i wartości, jakie niesie ze sobą to przesłanie, mają charakter ogólnoludzkich zasad moralnych, wywodzonych zarówno z wiary w Boga, jak i praw etycznych, nie odwołujących się do twierdzeń religijnych
. "

TUTAJ
Księżna Jadwiga Śląska, jeżeli wierzyć źródłom,  mówiła o sobie: „Nos, Hadewigis, dei gratia ducissa Silesiae” .
Skoro Ona ukochała dziedzictwo Swojego męża, może i my spróbujemy pokochać ziemie, na których mieszkamy?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz