piątek, 28 maja 2010

Wiesław Drabik w Bolkowie!

Wczoraj, w czwartek, o godzinie 10.00, w dziale dziecięcym Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Bolków, odbyło się spotkanie z panem Wiesławem Drabikiem.
Napiszę tylko tyle: żałujcie, że nie byliście tam razem z nami! Bawiliśmy się w zgadywanki, i w rymowanki,
i zdobywaliśmy nagrody, i dostawaliśmy autografy, i każdy ma swój własny wierszyk od pana Wiesława! Aha!
Żeby nie było niedomówień i Ula i ja też wygrałyśmy zakładki do książek! Od wczoraj już wiem, co to jest kołpak - była taka zagadka - tylko Ula podała prawidłową odpowiedź.
Pan Wiesław  bardzo się ucieszył, że mamy jego książki
w swoich zbiorach i złożył autografy na dwu bibliotecznych książkach.
Zdjęcia można zobaczyć w albumie Książki z autografem.
Zajrzyjcie też na stronę naszego gościa :
Wiesław Drabik

wtorek, 25 maja 2010

A od piątku we Wrocławiu na Ryneczku...

W dniach 28 - 30 maja 2010 odbędą się we Wrocławiu Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY 2010
Szczegółowy program na :  DOBRE STRONY 2010

Z książką na walizkach po raz siódmy


Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego

Na podanej stronie DBP we Wrocławiu możemy przeczytać szczegółowy program wizyt wspaniałych pisarzy
w dolnośląskich bibliotekach.
Jutro, w Jaworze, gości pan Grzegorz Kasdepke.

czwartek, 20 maja 2010

Kto szuka ten zawsze znajdzie

"Ye! Utuvienyes! " - wykrzyknęłam za Aragornem,
kiedy szukając zdjęć kościoła pw. św. Mikołaja w Świnach natknęłam się na link: http://www.kolomedievi.umk.pl/  - rozwinęłam i utonęłam w powodzi zdjęć.
Wielkie dzięki!

czwartek, 13 maja 2010

Źródła historyczne

1. Kronika Kosmasa - księga III, rozdział 23, rok 1108 [ str. 159 ] - Kronika Kosmasa -
" Ille autem bonus vir fingens se ire venatum, non pertimuit noctu ire in Poloniam Zvini ad oppidum, ut cum suo patruo Nemoy ageret consilio, quo me  pelleret de solio".
Kosmas - praski kanonik - [ok. 1045 - 1125 ]. Pracę nad kroniką rozpoczął po 1110 roku. Trzy ukończone księgi i jedna rozpoczęta, obejmują  dzieje Czech od legendarnych  aż do roku 1125.
Polskie tłumaczenie :
Kosmasa Kronika Czechów. Przekład, wstęp i komentarze M. Wojciechowska, Wyd. 2, Wrocław, 2006 «Skarby Biblioteki Narodowej».

2. BULLE PROTEKCYJNE
Bulla protekcyjna papieża Hadriana IV z dnia 23. kwietnia 1155 roku [ zwana srebrną bullą ]dla diecezji wrocławskiej - na wniosek  biskupa wrocławskiego Waltera z Malonne - w dokumencie tym wymienione są Świny - zapis: Zpini.

Dokładnie:  Zpini - szósta linijka tekstu [ pomijamy nagłówek ] , ostatni [ przeniesiony ] wyraz.

Brudnopis dokumentu został sporządzony we Wrocławiu, w Rzymie kaligraficznie przepisany i zaopatrzony formułami kancelarii papieskiej.
Oryginał odnaleziono w Archiwum Diecezjalnym Wrocławia w 1905 roku. Wydał go w roku 1907 prof. Wilhelm Schulte. Dodam tylko, iż oryginał bulli  zaginął w roku 1945.
Ale - książki nie giną i dzięki zdigitalizowanym zbiorom Biblioteki Opolskiej jest ogólnie dostępny w publikacji "Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte. Bd. 3. Studien zur schlesischen Kirchengeschichte" na stronie EUROPEANY .
Wystarczy też kliknąć na zamieszczony poniżej bulli Innocentego IV link Źródła śląskiej historii.

Bulla papieża Innocentego IV z dnia 9. sierpnia 1245 roku - w dokumencie wymienione są Świny - zapis:Suini
źródła:
Źródła śląskiej historii - interesujący nas tekst Wilhelma Schultego "Quellen zur Geschichte der Besitznerhaltnisse des Bistums Breslau" dotyczący obu bulli jest zamieszczony na stronach 171 - 194. [ strony zdigitalizowane od 92 do 104 ]
Bibliografia historii Śląska - interesujące nas źródła: nr 2679 oraz 2714 na stronie 108.
Stanisław Rospond: Zabytki języka polskiego na Śląsku z 23 ilustracjami. Wrocław - Katowice 1948, s. 19 - 21.
Stanisław Rospond: Dzieje polszczyzny śląskiej. Katowice, 1959, s. 44, 58, 59, 104, 125.

3.  1276 - Bolków posiada prawa miejskie - lokowany na prawie niemieckim. Zapisano pod numerem 1492  w: Regesten zur schlesischen Geschichte, wyd. C. Grunhagen ( Cod. dipl. Silesiae t. VII, XVI, XVIII, XXII, XXIX, XXX ), Wrocław 1888 i nn. Codex Diplomaticus Silesiae
Źródło: Historia Śląska. Tom I do roku 1763, część I do połowy XIV w.  pod redakcją Karola Maleczyńskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960 r.,  strona 452.
Bibliografia historii Śląska  - interesujące nas źródła: nr 121 [ strona 13 ] oraz od nru 5800 do 5827  na stronach 222 - 223.
4. KRONIKI
Kronika Marcina z Bolkowa - XV wiek.
 Dr. A. Teichmann: Kronika Bolkowa, 1879
Benjamin Gottlib Steige: Kronika Bolkowa 1795
Die Kirchengeschichte des Kreises Bolkenhain in der Provinz Schlesien. Jauer, 1851

5 Interesujące materiały historyczne:
Burzliwy żywot Jana Koldy z Zampachu i Nachodu

wtorek, 4 maja 2010

Najpiękniejsze miejsca na świecie

Dostałam dzisiaj prezent - link do najpiękniejszych miejsc na świecie. Skoro nie mogę tam pojechać - mogę przynajmniej pooglądać. Tyle książek do czytania! A jakie piękne wnętrza!
BIBLIOTEKI