piątek, 5 grudnia 2008

Herb Bolkowa

Herb Bolkowa jest znany od 1326 roku.
Przedstawia on w błękitnym polu dwukondygnacyjną blankowaną białą wieżę zwieńczoną czerwonym daszkiem. Brama wieży jest otwarta ( od roku 1994 ).
Poniżej wieży jest umieszczona srebrna ryba.
Po bokach wieży rozmieszczone są : cztery złote gwiazdy, z lewej strony księżyc w nowiu, z prawej słońce.
Ryba symbolizuje rzekę Nysę Szaloną, nad którą jest położone nasze miasto.
Wieża – to zamkowa wieża obronna. W literaturze fachowej zwana także wieżą głodową, wieżą klinową lub wieżą obrony ostatecznej z ostrzem.
Słońce i księżyc to symbole Chrystusa i Kościoła – te elementy być może mają związek ze świętą księżną Jadwigą Śląską, patronką naszego kościoła parafialnego.
Słońce występuje po heraldycznej lewej stronie, która odpowiada wschodowi – jako kierunkowi świata i jest symbolem Chrystusa.
[ Gwiazdy w heraldyce symbolizują czujność - najprawdopodobniej to znaczenie zostało uwzględnione przy komponowaniu herbu naszego miasta. - dodatek mój - MW ].
[ opracowałam na podstawie odpowiedzi udzielonej w formie listu z dnia 09.11. 2005 r. otrzymanego od p. Alfreda Znamierowskiego -  Instytut Heraldyczno - Weksylologiczny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz